Maria ten hemel opneming

 maria tenhemelopnemingMaria navolgen betekent
dat wij net als zij,
toen God haar vroeg om moeder van zijn Zoon te worden,
‘ja’ zeggen als God op ons beroep doet,
en trouw blijven aan dat jawoord,
ook op moeilijke momenten van ons leven.
Als wij daarin niet slagen:
Heer, ontferm U over ons.

 

Maria navolgen betekent:
dat wij net als zij,
toen zij naar haar nicht Elisabeth trok om die te helpen,
onze handen moeten klaar houden
om mensen in nood van dienst te zijn.
Als wij dat niet altijd doen:
Christus, ontferm U over ons.

 

Maria navolgen betekent:
dat wij net als zij,
toen zij in Kana zei: “Doe wat mijn Zoon u zeggen zal”,
ook bereid moeten zijn om onze oren open te houden,
zodat wij naar Jezus’ stem kunnen luisteren
als Hij ons – door wiens mond dan ook – aanspreekt.
Als wij dat niet altijd opbrengen:
Heer, ontferm U over ons.