Communicatie

WAT DOEN WIJ ?

In elke organisatie staat communicatie meestal bovenaan op de prioriteitenlijst. De groep besteedt ruim aandacht aan de ontwikkeling van de website. De redactieraad van Kerk & Leven zal in de toekomst ook deel uitmaken van deze werkgroep.

Naast de communicatie naar buiten is de interne communicatie tussen het team en de verschillende werkgroepen even belangrijk.  Maar in het bos van de  huidige communicatie vindt men het zeer belangrijk te streven naar vereenvoudiging en duidelijkheid. Een jaarkalender van de pastorale eenheid is voor velen een noodzaak.

CONTACTEN

VOORSTELLING VAN DE WERKGROEP OP 7 JUNI 2015
(klik op de afbeelding om de video te zien)

Communicatie, verbindingsweg tussen Diaconie, Liturgie, Verkondiging en onze geloofsgemeenschap.

Het gaat erom het Evangelie te brengen bij de mensen met wie ieder te maken heeft, zij die dicht bij ons leven en zij die ons onbekend zijn. (De vreugde van het Evangelie 127, paus Franciscus)

Communicatie binnen de.federatie Sint-Donatianus Brugge. 

 De doelstelling van de werkgroep communicatie is informatie verzamelen van de andere werkgroepen, Diaconie, Liturgie en Verkondiging , ook van verenigingen en van externe nieuwsbronnen om deze aan de gemeenschap te delen via de gebruikelijke kanalen zoals Kerk en Leven de website www.sintdonatianusbrugge.be, folders en onthaal. In het kader van de toekomstige eenheidsparochie Sint-Donatianus is het evenzeer belangrijk dat de communicatie op een éénvormige wijze wordt uitgedragen.

 Daarvoor werd  door het pastoraal team voor een nieuw logo geopteerd met deze symbolische boom.  Boomsymboliek is van alle tijden. Zowel in de religieuze traditie als in de volkscultuur hebben bomen daardoor een heilige of rituele betekenis gekregen. Ook in dit logo.  Bemerk de drie takken, diaconie, liturgie en verkondiging met elkaar verbonden door de communicatie met de stam, de parochiale eenheid die alles draagt en ondersteund. Vanaf heden wordt deze boom het symbool van de federatie Sint-Donatianus Brugge.  Door het streven naar die ene parochie is het logo met de tien schildjes achterhaald.

Maar communicatie gaat verder. We willen onze gemeenschap uitnodigen om zich verder te informeren.  Daarom moet de communicatie verder gaan dan verspreiding van louter informatieve mededelingen.  Deel ons verhaal, verkondiging, interactieve communicatie zijn opdrachten en uitdagingen die in onze missie zijn opgenomen. 
Op de website vind je daarvan reeds de eerste tekenen. Dagelijks wordt een dagoverweging meegegeven en is een link voorzien om het evangelie van de dag met bijkomende duiding op te nemen. De redactie van de website tast het internet af om interessante boodschappen te kunnen delen.  De website wordt voortdurend aangepast volgens het liturgisch werkjaar.  Zowel een interactieve pagina voor de vormelingen als een item deel ons verhaal zijn in voorbereiding.  Links naar  interessante en doelgerichte websites  laten ons toe deelachtig te zijn aan onze boeiende geloofswereld.  Facebook wordt het netwerk waarbij aandachtspunten in de kijker worden geplaatst.

Maar communicatie is niet enkel voorbehouden aan de digitale weg.  Ook in Kerk en Leven vind je regelmatig getuigenissen van mensen die hun verhaal met ons willen delen.  Meer en meer willen we ernaar streven dat de boodschap die we willen verkondigen gedragen wordt door gans onze gemeenschap. Getuige daarvan een kort verslag , een uitnodiging, een berichtje.  Kerk en Leven het goede nieuws, elke week.



Communicatie is niet enkel het voorrecht van het geschreven of het digitale woord voorbehouden aan redacties en werkgroepen.  Communicatie is er voor en door iedereen.  De homilie, het onthaal in de kerken, de parochiesecretariaten, ziekenzorg, het meersenhuis, bezinnings en gebedsgroepen, buurtwerking ,ziekenbezoek, gespreksgroepen, kortom het gesproken woord van mens tot mens is communicatie puur sang.  Luisteren en spreken zijn de twee kernervaringen van de communicatie. Maar hoeveel mensen zijn van dit voorrecht uitgesloten. Ondanks de niet te stuiten technische vooruitgang zoals TV, computer, smartfoons  kunnen vaak groepen  zoals bejaarden, eenzamen, gevangenen, zieken niet genieten van die aandacht die ze meer dan iemand anders nodig hebben.   Met aandacht luisteren, onze woorden wikken en wegen zijn tekenen dat we als mens voor onze eigen persoonswording op communicatie zijn aangewezen.  We mogen het luisteren  en de zoektocht naar antwoorden niet vervangen door mails, sms- en en chatten om ons op die manier te onthouden van gezichten blikken en omhelzingen.  "Enkel door 'jij' te zeggen word ik mijzelf" (Martin Buber). Immers het christelijk geloof is in oorsprong communicatie. Dit houdt in dat de christen niet uit zichzelf christen kan worden of blijven. Zijn/haar geloof is het resultaat van een of andere vorm van communicatie. Paulus zegt terecht : “ Maar hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen , als niemand hem verkondigt ? En hoe kunnen ze verkondigen als ze niet zijn gezonden? Het geloof komt dus voort uit de boodschap, en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus.(Rom 10,13-17)