Pinksteren 2018

Heilge Geest,

Gij zijt de bron van Leven,
ons door Jezus gegeven.
Het water stroom onophoudelijk:
er komt geen einde aan.
Dank voor zoveel leven,
voor de lafenis van onze diepe dorts.
Laat dat levende water overvloeien
naar andere mensen toe
in wat we zeggen
en in wat we doen,
door Christus, onze Heer.
Amen.