Stille zaterdag

fakenkruis4-1024x680Hier en nu bij ons
ben jij niet meer.
Of ben je er toch nog?
 
De beelden van jou blijven levendig.
In oude verhalen én in je naam
kom je weer levend langs.
Vooral je laatste dagen
blijven ons sterk ontroeren en beroeren.
 
Nu je er niet meer bent,
ben je er toch nog,
‘werk je nog’,
word je weer werkelijkheid.
De her-innering aan jou
stoot ons aan,
doet ons gaan, zoals jij ging:
in liefde, hoop en vermetel vertrouwen.
 
Zoals je er was toen
 - in vrijheid van Geest en liefde -
wil je, hier en nu bij ons,
weer komen.