3 de zondag van de advent

IMG 2408

Heer God,

Gij zijt op onze menselijkheid bedacht.
Daarom hebt Gij Jezus van Nazareth gezonden.
In zijn spoor heeft de kerk in de loop der tijden
ontelbaar veel kleine mensen geholpen
met een voorkeur voor de meest behoeftigen.
laat Christus ook in mijn hart en ziel geboren worden.
geef mij de vreugde mij helemaal aan Hem toe te vertrouwen
Toon me waar Gij me zendt
wat mijn roeping is
heel concreet. Amen

(Eric Haelvoet)