4' zondag van de vasten

IMG 2408Ik wil je genezen
– zegt God.
Ik wil je ogen openen
opdat je weer ziet waar het om gaat.
Ik wil je ‘nieuw’ maken
en je ‘nieuw leven’ laten vinden.
Maar wil jij dat wel?
Durf je in te zien
dat je op bepaalde punten
in je leven nog blind bent,
dat je een aantal dingen
liever niet ziet?
En durf je dan ook naar Siloam gaan
om gezonden te worden,
in mijn naam en met mijn hart?
Ga maar,
Ik ga met je mee
– zegt God –
op zoek naar nieuwe ontmoetingen
en naar nieuw licht in je ogen.

Erwin Roosen in Een vuurwerk van tederheid